Zaměstnání

Momentálně hledáme zaměstnance na pozice

  • Kočí pro práci s koněm
  • Lesní dělník

Formulář uchazeče o zaměstnání

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
GDPR
Souhlasí se zpracováním osobních údajů: uchazeč o zaměstnání Správce osobních údajů: ASCO – Michal Andrýs, Braunerova 563/7, Praha 8 – 180 00. Já, níže podepsaný/á, souhlasím, aby správce – ASCO – Michal Andrýs , v souvislosti s možností nabídnout mi v budoucnosti zaměstnání, zpracovával mé osobní údaje pro následující účel: Uchování mých osobních údajů uvedených v dotazníku uchazeče o zaměstnání a v Životopise v evidenci uchazečů o zaměstnání, za účelem možné budoucí nabídky zaměstnání. Souhlas uděluji na dobu 1roku od zařazení do evidence. Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci. Máte právo: a) svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělenímb) požadovat vymazání Vašich osobních údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Svá práva vůči uplatňujte písemně. Podpisem tohoto dokumentu potvrzuji souhlas se zpracováním osobních údajů pro shora uvedený účel.

Podívejte se na náš nový ceník!

X